Å Opprinnelsesgaranti

Otra

Å Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres fornybar energi tilsvarende ditt strømforbruk, og dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder. Opprinnelsesgarantien gir deg mulighet til å utøve forbrukermakt og skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi.

Strøm fra mange ulike kraftkilder går inn i det samme distribusjonsnettet. Derfor er det umulig å skille ut hvilke husstander som får strøm fra hvilke produksjonssteder.

Med Å Opprinnelsesgaranti sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker.

Informasjon

  • 6,90 øre per kWh inklusiv mva. (ekskludert mva. i Nordland, Troms og Finnmark)
  • Pris er garantert i 30 dager
  • Bestilles enkelt i Å-appen

Garanti for opprinnelsesgarantier

Med Å Opprinnelsesgaranti sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker. Under finner du vårt diplom og dokumentasjon på opprinnelsesgarantiene du kjøper.

Se dokumentasjon her.

Bestill Å Opprinnelsesgaranti

Å Opprinnelsesgaranti bestilles enkelt i Å-appen. Klikk på Meny - Avtaler. Helt nederst på siden kan du velge å legge til tilleggsprodukter.

Avtalevilkår