Samfunnsansvar og bærekraft

I Å Strøm er vi opptatt av å bidra positivt til samfunnet rundt oss. Som en av landets største strømleverandører har vi et ansvar og en mulighet til å påvirke. Den muligheten vil vi bruke på en god måte.

Bærekraft

Energieffektivisering er en viktig del av Å Strøm sitt bærekraftarbeid, og det blir stadig mer relevant i et år med energikrise og høye priser på strøm

Global oppvarming og klimaendringer er blant vår tids aller største utfordringer. En av de største kildene til klimagassutslipp i dag er fossil energi. Derfor er arbeidet med å gå fra fossil til fornybar energi helt avgjørende for å stanse den globale oppvarmingen. I tillegg må vi bruke energien vi har, mer effektivt. Energieffektivisering handler om å få mer nytteeffekt av hver kilowattime.

Kontroll og innsikt
Behovet for strøm vil øke betraktelig i årene som kommer. Den planlagte elektrifiseringen av samfunnet krever nye, energieffektive løsninger. Vi må også utnytte vår infrastruktur på en bedre måte enn i dag. Gjennom en smartere bruk av strømnettet, unngår vi for store og kostbare utbygginger av nettet, og skåner natur og miljø. Derfor er det viktig for oss å tilby våre kundene verktøy og innsikt som gjør dem i stand til å ta full styring med eget strømforbruk.


Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI måler hvert år hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundenes ståsted. I 2022 kom LOS (nå Å Strøm) på femteplass av rundt 100 norske energiselskap.

Etisk handel

I Å Strøm er vi opptatt av at alle som jobber hos oss, og hos selskaper som leverer varer og tjenester til oss, har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Sammen med Å Energi har vi utviklet retningslinjer og krav som alle vi handler fra er forpliktet å følge. Her kan du lese mer om våre krav til leverandører.

Åpenhetsloven
Vi har en risikobasert tilnærming til potensielle utfordringer i vår leverandørkjede, og sammen med Å Energi vil vi årlig publisere vår aktsomhetsvurdering. Les rapporten for 2023 her.

Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Dersom du har spørsmål til hvordan Å Strøm og Å Energi arbeider med Åpenhetsloven, eller hvordan vi håndterer negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsliv, kan du kontakte oss her: innsyn@aenergi.no

Å-fondet

Det er de unge som er fremtiden. Derfor har vi i Å Strøm et ønske om å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Hvert år fra 2004 har LOS (nå Å Strøm) delt ut over én million kroner til miljøskapende aktiviteter gjennom Å-fondet. I 2022 fikk blant andre Kristiansand Badmintonklubb og Mandalkameratenes prosjekt «Alle jenter på banen» støtte fra LOS-fondet. Sistnevnte er et rekrutteringstiltak for å få flere jenter inn i fotballen. Å Strøm støtter også opp om klubber, foreninger og aktiviteter gjennom ulike sponsorsamarbeid.

Les mer om Å-fondet her.