Nettleie

Strømlinjer i solnedgang

Hva er nettleie og hvorfor må jeg betale for dette?

Nettleie er det du betaler til ditt lokale nettselskap for å få strøm fraktet fra kraftprodusenten gjennom strømnettet og frem til boligen din. Her finner du svar på alt du lurer på om nettleie, inkludert priser og hva selve nettleien går til.

Tenk på strømnettet som en gigantisk vei som strømmen reiser på fra kraftverket til huset ditt. Nettleien dekker ikke bare "reisekostnadene" til strømmen, den tar også vare på andre viktige ting.

Noen av pengene går til å passe på at strømnettet er i god stand, akkurat som veiene må repareres og vedlikeholdes. Nettleien betaler også for at folk kan jobbe med å sørge for at alt fungerer skikkelig hele tiden. Hvis det er et strømproblem, som en strømstans, er det folk som er klare til å fikse det.

En del av pengene går også til å gjøre strømnettet bedre. Dette kan bety å bygge nytt eller forbedre det gamle. Målet er å sørge for at vi alltid har nok strøm, selv når flere og flere mennesker bruker den. Så, når du betaler nettleie, bidrar du til å sikre at strømmen er pålitelig og at lysene dine alltid fungerer når du trenger dem.

Å forklare nettleie Å Strøm

Hvordan beregnes nettleie?

Samfunnet skal elektrifiseres, og med det skape flere arbeidsplasser og kutte utslipp. Med et samfunn som bruker mer elektristet kommer det utfordringer med at det kan bli for lite plass på strømnettet vårt til å kunne gi alle nok strøm samtidig. Vi blir derfor nødt til å fordele forbruket vårt jevnere over hele døgnet.

Nettleiemodellen som ble innført i 2022 skal belønne de som kutter toppene i strømforbruket sitt, slik at man kan spare penger på å flytte noe av forbruket sitt unna de travleste timene i strømnettet. Det vil lønne seg å jevne ut strømforbruket gjennom dagen og være rimeligere og lade bilen om natten.

Når vi utnytter kapasiteten i nettet bedre holdes kostnaden lavest mulig over tid, samtidig som vi begrenser nødvendigheten for å bygge ut nettet som gjør inngrep i naturen.

Nettleien består hovedsakelig av to ledd pluss offentlig avgifter

Kapasitetsledd
Kapasitetsleddet har fem ulike trappetrinn og avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du bruker mest strøm på i løpet av én dag. For å beregne kapasitetsleddet ditt, tas gjennomsnittet av disse tre høyeste timene i løpet av en måned, spredt over tre forskjellige dager. Dette gjennomsnittet bestemmer hvilket kapasitetsledd du tilhører.

Energiledd
Energileddet avhenger av hvor mye elektrisitet du faktisk bruker og avhenger av når på døgnet forbruket skjer. Dette leddet er delt i to, dag og natt.

Offentlige avgifter
De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Det er den delen av nettleieprisen nettselskapene ikke kan styre.

Tips til rimeligere nettleie

Bruk strømmen smartere!

Visste du at oppvarming er 60% av strømforbruket ditt?

Mindre elektriske dingser som TV-en, LED-lysene og kaffetrakteren pleier vanligvis ikke å bruke mye strøm hver for seg. Men for å være smarte med strømbruken og unngå at strømsystemet vårt blir overbelastet, bør vi først tenke på de større elektriske tingene i huset vårt.

Likevel kan det være en fin huskeregnel at man prøver å unngå å slå på for mange elektriske apparater som trenger strøm samtidig. Hvis du for eksempel lager mat, lader elbilen din, og samtidig dusjer noen andre i huset, kan det bli for mye for strømsystemet vårt. Tenk på det som å prøve å kjøre for mange biler på en smal vei – det kan skape problemer. Så, pass på hvor mye strøm du bruker samtidig for å holde ting jevnt og sikkert.

Strømforbruket i en husholdning fordeler seg normalt slik:

  1. 60% til oppvarming
  2. 15-20% til varmtvann
  3. 15% til elektriske apparater
  4. 10% til belysning

Strømstøtte

Om strømstøtte

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder ut 2024.

Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Strømmen kjøper du fra oss som strømleverandør, og det er hvor mye strøm (kwh) du bruker som avgjør hva du betaler. Nettleien betaler du til din lokale netteier. Den inkluderer frakt av strøm til din bolig, vedlikehold og utbedringer av ledningsnettet, i tillegg til skatt og statlige avgifter.

Vi har gjennomfakturering med flere netteiere. Med gjennomfakturering mottar vi nettleiefakturaen fra din netteier på din vegne og viderefakturerer dette til deg. Derfor mottar noen kunder kun en faktura som består av strøm og nettleie.

Hvem skal jeg kontakte når strømmen går?

Dersom strømmen din er borte eller du opplever problemer med ditt elektriske anlegg, må du kontakte din netteier.

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakter du LOS som din strømleverandør.

Om du er usikker på hvem din netteier er, finner du det på fakturaen din, eller i Å Strøm-appen.

Kan jeg skru av måleren for nedstengning av bolig/hytte?

Ved å skru av hovedsikringen på din måler vil netteier miste kontakten med din måler. Det resulterer til at din netteier stipulerer ditt forbruk. Et stipulert forbruk er ofte høyt og vil føre til høy faktura, men dette vil korrigeres når netteier får kontakt med måleren igjen.

For våre kunder er den beste løsningen å ikke skru av sikringen - istedet har netteiere en prosedyre for sine strømmålere hvor strømmen skrus av, men netteier mister ikke kontakt med måleren.

Her anbefaler vi at du tar direkte kontakt med din netteier for veiledning, vanligvis har netteiere denne informasjonen på sin nettside. Du kan finne ut hvem som er din netteier i Å Strøm-appen eller se på side 2 på din fakturakopi.

Hva er spotpris?

Visste du at alle strømleverandører kjøper strømmen fra samme sted og for den samme prisen på den Nordiske kraftbørsen Nord Pool?

Spotpris er innkjøpsprisen på strøm og settes av kraftprodusentene på Nord Pool. Den varierer fra time til time og påvirkes i stor grad av vær, vind, tilbud og etterspørsel. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge.

Hva er påslag?

Påslag er et pristillegg som kommer i tillegg til spot- eller innkjøpspris. Det kan også kalles fastbeløp eller oppgis som et beløp per kWh.

Hva er elsertifikat?

Elsertifikat er en avgift som myndighetene pålegger oss å ta betalt for. Denne kostnaden er inkludert i påslaget på strømavtalen din. Pengene går til staten og er øremerket fornybar kraftproduksjon.

Hvordan fungerer nettleiemodellen?

Nettleien består hovedsakelig av to ledd pluss offentlig avgifter:

Kapasitetsledd
Kapasitetsleddet har fem ulike trappetrinn og avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du bruker mest strøm på i løpet av én dag. For å beregne kapasitetsleddet ditt, tas gjennomsnittet av disse tre høyeste timene i løpet av en måned, spredt over tre forskjellige dager. Dette gjennomsnittet bestemmer hvilket kapasitetsledd du tilhører.

Energiledd
Energileddet avhenger av hvor mye elektrisitet du faktisk bruker og avhenger av når på døgnet forbruket skjer. Dette leddet er delt i to, dag og natt.

Offentlige avgifter
De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Det er den delen av nettleieprisen nettselskapene ikke kan styre.

Hva er døgnmaks?

En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn der du har den høyeste belastningen på nettet.

Når det skal beregnes hvilket kapasitetsledd du som kunde havner på en måned er det snittet av de tre høyeste døgnmaksene fordelt på tre forskjellige dager som legges til grunn.

Hva er energiledd?

Du betaler en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. Prisen per kWh er litt rimeligere på natten enn på dagen.

Hva er kapasitetsledd?

Kapasitetsleddet (tidligere fastledd) avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet kaller vi månedsmaks og det danner grunnlaget for kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10.