Strømstøtte

Strømstøtte

Regjeringen har kompensert for høye strømpriser siden desember 2021. Strømstøtteordningen innebærer at private husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien fra nettselskapet.

1. september 2023 ble strømstøtteordningen endret. Ordningen som tidligere tok utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde, vil nå beregne strømstøtte basert på spotprisen, time for time.

Det vil si at når prisen overstiger 73 øre/kWh (91,25 øre inkl. mva) på en time, så vil strømstøtten tre inn og staten dekker 90 % av strømprisen som overstiger 73 øre.

Endringer fra januar 2024

Fra 1. januar 2024 endret staten grensen for at strømstøtten skal inntre fra 70 øre/kWh (87,5 øre inkl. mva) til 73 øre/kWh (91,25 øre inkl. mva). Det vil si at strømstøtten trer i kraft først når spotprisen passerer 73 øre/kWh (91,25 øre inkl. mva).

Les mer om strømstøtteordningen på regjeringens hjemmesider.

I Å-appen kan du følge spotprisen time for time, og se din estimerte strømpris etter fratrukket strømstøtte. I appen vises pris med strømstøtte først når strømprisen har passert 91,25 øre + påslag på din strømavtale. F.eks 91,25 øre + 3,8 øre = 95,05 øre

Endringer i strømstøtteordningen

  • Strømstøtteordningen forlenges ut 2024
  • Fra januar 2024 ble grensen for strømstøtte endret fra 87,5 øre/kWh til 91,25 øre/kWh (inkl. mva).

Strømstøtte

Hvor mye får man i strømstøtte?

Når spotprisen (inkl. mva) overstiger 91,25 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale 90 prosent av spotprisen som overstiger 91,25 øre/kWh inkl. mva.

Hvem får strømstøtte?

Strømstøtten gjelder for alle private husholdninger, samt sameier og borettslag. Hytter og fritidsboliger er ikke omfattet av ordningen. Private husholdninger får støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned per målepunkt.

Ofte stilte spørsmål

Hvem får strømstøtte?

Ordningen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har, men vi gjør oppmerksom på at beregningen av strømstøtte tar utgangspunkt i spotpris og ikke i variable eller faste priser.

Hva skjer med strømstøtten min dersom dere ikke har gjennomfakturering?

Dersom vi ikke har gjennomfakturering med din netteier, må alle henvendelser ang strømstøtte rettes direkte til din netteier. Det er din lokale netteier som håndterer kompensasjonsordningen, og strømstøtten vil derfor utbetales via fakturaen du mottar fra din netteier.

Er det noe jeg må gjøre for å være med på ordningen?

Nei, dette går automatisk og du trenger ikke tenke på noe. Ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap, og du trenger ikke å gi beskjed til hverken oss eller til nettselskapet ditt.

Hvordan kan jeg se på fakturaen at jeg har fått fratrekk?

Ettersom det er nettselskapet ditt som vil håndtere denne ordningen, så vil fratrekket fremkomme under «Nettleie»-delen på din faktura. Dersom du ikke mottar både strøm og nettleie samlet på fakturaen fra Å Strøm, vil fratrekket komme på faktura fra din netteier.

Kan jeg se strømstøtten i appen?

Du kan nå se din estimerte strømstøtte for inneværende måned på forsiden i appen. Dersom du har samlet strøm og nettleie på samme faktura, finner du også totalbeløpet på din faktura fra Å Strøm- under nettleiedelen. Velg fanen faktura i appen - og se din faktura - under nettleie finner du ditt fradrag. Det er nettselskapet ditt som håndterer beregning og utbetaling av strømstøtten.

Er det noe mer om strømstøtten du lurer på?

Har du ytterligere spørsmål, kan du sjekke spørsmål og svar på nettsidene til NVE.