Trygg strømhandel

Visste du at det finnes en egen sertifiseringsordning for strømleverandører? Trygg Strømhandel ble opprettet i 2020, med mål om å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene. Å Strøm var blant de første strømleverandørene som ble sertifisert.

Trygg strømhandel logo på bilde av mor og datter

Sertifisert for Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som ble opprettet på initiativ fra bransjen selv. Ordningen har som mål å sikre god praksis for salg av strøm.

Det er DNV (Det Norske Veritas), som er sertifiseringsorgan, og gjennom ordningen får alle strømleverandører et felles rammeverk som skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Strømleverandører som ønsker å bli sertifisert, må dokumentere at de tilfredsstiller bestemte krav.

De viktigste kravene i Trygg strømhandel

Dette må være på plass for å bli sertifisert

Det er en rekke krav for å bli sertifisert, blant annet må virksomheten ha et system for å sikre at de til enhver tid følger gjeldene lover og forskrifter om markedsføring, salg, leveranse, kundebehandling, personvern og selskapsrapportering for strømleverandører.

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler som f.eks. telefonsalg, sosiale medier eller stands.
  • Fra 2023 gjelder et forbud mot gate- og dørsalg av strøm.
  • Strenge krav til tjenesteleverandører som har direkte kontakt med strømkunden (callcentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre
  • Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS, e-post eller brev.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.

Selskapene som er sertifisert må rapportere årlig og være forberedt på revisjoner og uanmeldte stikkprøver.

Hva betyr Trygg strømhandel for deg som kunde?

Vi vet at det kan være krevende å orientere seg i dagens strømmarked. Når man velger en strømleverandør som er sertifisert med Trygg Strømhandel, har man større trygghet om at leverandør er seriøs i sitt arbeid, og tar kundenes rettigheter på alvor.

En viktig ordning

Vi i Å Strøm har alltid vært opptatt av å være en pålitelig og seriøs strømleverandør. Vi ønsker å være en strømleverandør som går i front for ærlig drift, salg og markedsføring. Derfor er vi glade for at en slik ordning finnes, både for oss og for kundene våre. Ordningen er viktig for oss fordi vi får en tredjepart som verifiserer arbeidet vi gjør.


Per oktober 2023 er 26 av omlag 80 strømselskaper sertifisert. Siden de fleste større store landsdekkende strømleverandørene er med i ordningen, antas disse å stå for ca. 80 % av husholdningskundene i Norge.

Vi hjelper deg gjerne

Har du spørsmål om Trygg strømavtale sertifiseringen? Våre kundebehandlere er klare til å hjelpe deg.

Kontakt oss