Personvern

Personvern

Å STRØM AS PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE EKSTERNE

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for eksempel ved å motta vårt nyhetsbrev eller bestille tjenester fra oss, vil Å Strøm AS («Å Strøm») behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Å Strøm fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og EUs personvernforordning («GDPR»).

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller besøkende på vår nettside. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Å Strøm, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Å Strøm, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den daglige behandlingen av personopplysninger i Å Strøm er delegert til leder for salg og kundeservice, Rolf Bjarne Eriksen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig og vårt personvernombud finner du nederst i denne personvernerklæringen.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ NETTSIDEN WWW.ASTROM.NO
Generelt – Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva samles inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Å Strøm innhenter og bruker personopplysninger i forbindelse med administrasjon av kundeforhold samt drift og vedlikehold av nettsiden www.astrom.no. Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål.

Nedenfor følger en nærmere oversikt over hvilke personopplysninger og til hvilke formål vi samler dem inn:

Informasjonskapsler (cookies)
For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her:

Informasjonskapsler benevnes ofte «cookies» og er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett fra dine tidligere besøk på nettsider, og som utveksles med nettsidene. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsider mer meningsfylt og positivt for deg som bruker. Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på astrom.no og hvilken nettleser du bruker.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden fortløpende. Dessuten bruker våre nettsider cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker Min Side / appen.

Å Strøm benytter følgende typer informasjonskapsler på sine nettsider:

Egne informasjonskapsler: Informasjonskapsel som lagres på din datamaskin eller mobile enhet fra vårt nettsted vil kunne hente eller lese innhold til denne informasjonskapselen. Eksempel på dette er app.astrom.no som husker ditt brukernavn og passord.

Til dette brukes følgende informasjonskapsler:

EPi_NumberOfVisits: Denne benyttes for spore antall besøk på nettsiden.

AppGatewayAffinityCORS: Benyttes for å sikre at hver forespørsel fra en brukersesjon sendes til samme server.

ARRAffinity: Benyttes for å sikre at ressursstyring på serveren og sikrer at hver forespørsel fra en brukersesjon sendes til samme server.

ASP.net_SessionId: Benyttes for å gi brukeren en anonym bruker ID av serveren.

ApplicationGatewayAffinity: Benyttes for ressursstyring på serveren.

Analytiske informasjonskapsler: For å kunne lære av brukerens adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.

Til dette brukes følgende informasjonskapsler:

Google Analytics;

_ga: Benyttes for sporing av brukeren og genererer en tilfeldig bruker ID til hver bruker for å samle atferd på nettstedet.

_gid: Brukes for å lagre en sesjon ID og for å gruppere besøkets aktivitet per bruker.

_dc: Benyttes for å gradvis forbedre nettsiden gjennom innsikt i hvordan deler av nettsiden benyttes og hvordan brukeren interagerer med dem.

_gat: Benyttes for å redusere datainnsamling på høytrafikkerte nettsteder.

Hotjar:

_hjid: ← Brukes når en bruker først lander på en side hvor Hotjar er aktivert. Den benyttes for å sette en ID på sesjonen for anonym sporing av atferd på nettstedet.

_hjAbsoluteSessionInProgress: Brukes for å oppdage første sidevisning for en bruker.

Facebook:

_fbp : Benyttes for å levere en serie markedsføringsprodukter som sanntidskjøp av annonser.

fr : Benyttes for å levere en serie markedsføringsprodukter som sanntidskjøp av annonser.

Youtube:

GPS: ← Benyttes for å lagre anonym informasjon om brukeren for å vise annonser på tvers av Google sine tjenester og andre nettsteder.

YSC: Benyttes for å spore antall visninger av innebygde videoer

VISITOR_INFO1_LIVE: Benyttes for å spore brukerens preferanse for innebygde videoer på nettsiden. Den kan også fortelle om brukeren benytter gammel eller ny versjon av Youtube grensesnittet.

Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data ved å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren:

● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

● Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

● Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

● Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

● Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

● Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Informasjonskapsel fra tredjepart: Dette er informasjonskapsler som tilhører domener forskjellig fra den som vises i adresselinjen din. Nettsider kan vise innhold fra tredjeparters domener (som annonser), som åpner potensialet for å spore en brukers surfehistorikk. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som identifiserer deg som bruker.

E-poster fra APSIS (Nyhetsbrev) kan inneholde en liten gjennomsiktig bildefil eller kode (kjent som web beacons / gifs, side koder, skript) for å registrere hvordan du kommuniserer med dem. De er der for å hjelpe oss med å analysere og forbedre våre tjenester basert på nettleseregistrering og interesser. For eksempel ved å vite hvilke nettsider du besøker, når og hvor lenge, eller om du åpnet eller klikket på e-posten sendt til deg.

Besøksstatistikk

I forbindelse med drift og utvikling av våre nettsider lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad. Besøksstatistikken er anonym med unntak av de demografiske og geografiske data brukeren selv har valgt å dele gjennom sin nettleser.

Besøksstatistikk lagres hos Å Strøm i inntil 38 måneder.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I KUNDEFORHOLDET
Administrasjon av kundeforhold

Når du registrerer deg som kunde hos Å Strøm ber vi om personopplysninger fra deg. Dette er opplysninger som navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, målernummer, strømforbruk, måle-ID og annen relevant informasjon som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold. Oppgitte personopplysninger kontrolleres mot Folkeregisteret.

Å Strøm registrerer strømavtaletype, måleropplysninger (unikt målepunktnummer og geografisk posisjon), strømforbruk per time og kundeprofilinformasjon for å kunne administrere kundeforholdet.

Dine personopplysninger blir kun håndtert av våre medarbeidere og databehandlere, og utleveres ikke til andre. Alle ansatte i Å Strøm er underlagt taushetsplikt.

Behandlingen av personopplysninger skjer med behandlingsgrunnlag i vår avtale med deg, registrerte samtykker, lovpålagte krav i regnskapslovgivning, energilovgivning vår konsesjon og/eller interesseavveining.

‘Min side’

Personopplysninger som registreres i kundeforholdet vil være tilgjengelige for kunden via websiden www.astrom.no via ‘Min side’. Å Strøm oppdaterer kundedata med jevne mellomrom, og søker også aktivt å innhente e-post til kunder der det mangler.

Markedsføring

Som en del av kundekommunikasjonen til Å Strøm, sendes det ut nyhetsbrev og annen informasjon ca. en gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse, og gi oss tillatelse til å sende deg dette. Samtykke kan gis via ‘Min side’, per e-post eller SMS.

E-postadressen lagres i en egen database i vårt CRM-system, deles ikke med andre og slettes når du sier opp kundeforholdet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi segmenterer våre kunder ut fra den kundeinformasjon vi har lagret, slik at markedsføringen er mest mulig aktuell og relevant for mottaker. På utvalgte strømprodukter vil kunden få prisvarsling i samsvar med avtalevilkårene.

Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Kundeundersøkelser

Å Strøm gjennomfører med jevne mellomrom kundeundersøkelser. Utplukk av respondenter skjer ved tilfeldig uttrekk fra vår kundedatabase. Å Strøm bruker QuestBack til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Å Strøm vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Å Strøm lagre informasjon som kan kobles til deg.

Repondentdata lagres hos Å Strøm i inntil 38 måneder.

Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

VisualiseringsApp

Ved å melde seg som bruker av vår visualiseringsApp, aksepterer du at Å Strøm benytter relevant informasjon om deg og din strømavtale for å gi deg innsikt i ditt strømforbruk for ulike perioder og sende varsler og viktig informasjon, samt bruker ditt forbruk anonymisert for å muliggjøre sammenligning med tilsvarende husstander. Formålet med tjenesten er å øke din innsikt i ditt eget strømforbruk og gi deg relevant informasjon om strøm, strømsparing og avtaleforhold med Å Strøm. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Tjenesten gir:

•En oversikt over det aktuelle målepunktets strømforbruk og kostnader knyttet til strømforbruket for ulike perioder (time, dag, måned og år)

•Sammenligning av strømforbruk med ditt tidligere forbruk og sammenlignet med en gruppe husstander med lignende karakteristikker.

•Mulighet for å motta varsler og viktig informasjon.

Å Strøm registrerer strømavtaletype, måleropplysninger (unikt målepunktnummer og geografisk posisjon), strømforbruk per time og kundeprofilinformasjon for å kunne bryte ned ditt strømforbruk i relevante kategorier over tid. Denne informasjonen brukes også anonymisert for å kunne sammenligne husstander med lignende karakteristikker.

Behandlingen av personopplysninger i VisualiseringsApp opphører når du sletter applikasjonen.

Kommunikasjon på e-post, telefon og Facebook

Å Strøm benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i kontakt med våre kunder. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling lagres i vårt CRM-system. Kundene kan også kommunisere med Å Strøm via Facebook, og informasjon herfra vil kunne bli lagret for å administrere kundeforholdet. Behandlingen av personopplysninger skjer både på grunnlag av avtale med deg og en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på og besvare henvendelser som kommer inn til oss.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BESØK I Å STRØM`s LOKALER

Besøkende i Å Strøm’ lokaler må registrere seg elektronisk i resepsjonen. Informasjon (Fullt navn) lagres etter besøket er avsluttet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på og besvare henvendelser som kommer inn til oss og av sikkerhetsmessige hensyn.

DATABEHANDLERE

Å Strøm benytter ulike underleverandører for å drifte og utvikle astrom.no, CRM og Visualiseringsapp. Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Per i dag er disse selskapene Å Strøm’ databehandlere:

● Enoro AS

● Compello AS

● Netlife AS

● Microsoft

● Meglerfront AS

● Neue / LOS&Co

Å Strøm har inngått egne databehandleravtaler med alle databehandlere som ivaretar dine rettigheter etter GDPR.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

DINE RETTIGHETER

Å Strøm’ behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven (GDPR). Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av GDPR kapittel 2 til 4.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg så langt dette ikke er i strid med krav etter norske rettsregler. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte Å Strøm på epost: kundeservice@astrom.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom vår behandling av personopplysninger er basert på samtykke har du når som helst anledning til å trekke dette tilbake, og kreve at fremtidig behandling av disse opplysningene opphører til det aktuelle formålet. Samtykke kan enkelt administreres via ‘Min side / Å-appen’, eller ved henvendelse til kundeservice@astrom.no.

Rett til innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger Å Strøm har lagret om deg. Dersom du er registrert i Å Strøm’ systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom Å Strøm behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Å Strøm skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Å Strøm skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.

Å Strøm skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Å Strøm skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Rett til å protestere på behandling som skjer på basis av interesseavveining

Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger som skjer for å ivareta Å Strøms’ berettigede interesser og som vi har vurdert ikke kommer i strid med dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter – GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Innsigelsen må i slike tilfeller være knyttet til din særlige situasjon, f.eks. beskyttelse av identitet. Ved en slik innsigelse plikter Å Strøm å stanse behandlingen av personopplysningene til det aktuelle formålet, med mindre det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Du kan alltid protestere mot behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring av våre produkter. Ved en slik innsigelse plikter Å Strøm å stanse behandlingen av personopplysningene til det dette formålet.

ENDRING OG REVISJON AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside astrom.no.

Å Strøm forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i personvernerklæringen publiseres på astrom.no

KLAGE

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt.