En ny epoke i strømmarkedet

De siste årene har strømmarkedet endret seg mer enn det har gjort på de 20 foregående. Prisene har svingt på et nivå vi aldri tidligere har sett maken til, og staten har gått inn med støtteordninger. Mye tyder på at vi har kommet til en ny normal der rollen til strømleverandørene blir viktigere enn noen gang før.

- Aldri før har det vært så stor interesse for strøm som nå. Det er nok fordi prisene aldri har vært høyere, men også på grunn av den teknologiske utviklingen, sier Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i Å Strøm.

Jan Vidar har over 20 års fartstid fra bransjen, både som leder i strømselskap og fra kraftbørsen Nord Pool/Nasdaq. Han tror det vi har sett de siste to årene er starten på en ny normal.

- Prognosene for de nærmeste årene tyder på at det vil gå lang tid før vi skal ned på samme prisnivå som før korona, om vi i det hele tatt kommer dit igjen, sier Thoresen.

Mer energi til det grønne skiftet

For å forstå utviklingen trenger vi å forstå markedet. Forholdet mellom tilgang og etterspørsel vil alltid være styrende for markedsprisen, og mye tyder på at strøm vil være en knapphetsvare i årene som kommer.

- Energibalansen fremover blir veldig viktig. Det er ambisjoner om å elektrifisere store deler av samfunnet. Det er viktig for at vi skal nå klimamålene, men mengden energi vi produserer, og nettet som skal frakte strømmen, er ikke dimensjonert for en så kraftig vekst som det planlegges for. Da får vi en mismatch, sier Jan Vidar.

I tillegg til økt etterspørsel har det også blitt mer uregulerbar kraft, som sol og vind, som "foreløpig" ikke lar seg lagre.

- Vi må rigge oss for et samfunn der vi tåler større prissvingninger. I perioder der det produseres mye ren energi vil tilgangen være god og prisene bli lave, men siden strøm er ferskvare vil vær og vind styre mengden energi vi har tilgjengelig, og dermed også prisnivået. I tiden som kommer må vi forvalte energien på nye måter, og vi ser allerede nå at utviklingen av teknologi og smarte tjenester har skutt i været. Det er trolig en reise som så vidt har startet, sier Jan Vidar.

Kunden i sentrum

Flere har stilt spørsmål med hvorfor man trenger strømleverandører. Jan Vidar mener at strømleverandørenes rolle bare vil bli viktigere i årene som kommer.

- Strømselskapene er mellomleddet mellom produsenten og forbrukeren. Det er vår jobb å tilby avtaler, tjenester og betalingsløsninger som er tilpasset kundenes behov, sier Jan Vidar.

For når strømmen handles inn på Nord Pool må den betales dagen i forveien. Det gjøres ut fra et estimert forbruk.

- Hver dag gjør strømselskapene beregninger av forventet forbruk og handler inn strøm på vegne av sine kunder. Handler man for mye må strømmen selges igjen, og handler man for lite må det kjøpes mer. Dette er det ikke mange som kan gjøre selv. Derfor tilbyr vi kundene våre etterskuddsvis betaling når man vet hva det faktiske forbruket ble. Det gjør oss til en slags bank for kunden, sier Jan Vidar.

Men det er ikke bare strømhandelen som blir viktig for fremtidens strømleverandør. I den nye epoken vi er på vei inn i, er det trolig innsikten og verktøyene som strømleverandøren kan tilby, som blir det viktigste.

- Dersom vi skal få til en bærekraftig utvikling og et grønt skifte må alle være med. Som strømleverandør har vi en viktig rolle i å tilby tjenester, rådgivning og smart teknologi som gjør det lett for folk å styre forbruket sitt. Med ny nettleiemodell og høye pristopper er det viktig for den enkeltes økonomi, men det er også viktig for klimaet og miljøet. Fremover må vi rett og slett bruke strømmen smartere, sier Jan Vidar.

Å Strøm har som mål å gjøre strøm enkelt og forståelig for alle.

- Strøm er et komplisert felt, og jeg skjønner godt at folk synes det er vanskelig å forstå. I Å Strøm har vi utrolig mange dyktige og kompetente medarbeidere. Den kunnskapen vi sitter på, sammen med de mulighetene teknologien gir, ønsker vi at skal komme kundene våre tilgode. Derfor er vårt mål å være en tilrettelegger og rådgiver for kunden – slik at alle kan bli smarte forbrukere uten at man trenger en mastergrad i dupeditter, sier Jan Vidar.