Å Plusskunde

Produserer du egen strøm?

Har du solceller eller planlegger du å produsere din egen strøm? Å Strøm kjøper overskudds-strømmen din når du er registrert som en Plusskunde hos din netteier.

Hva er en Plusskunde?

En Plusskunde defineres av NVE som en privat sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

Hos Å Strøm betaler vi deg gjeldende times spotpris eks. mva for overskudds-strømmen din. Dette er uavhengig av hvilken strømavtale du har med oss.

Velg strømavtale

Selv om du er Plusskunde kan du velge den strømavtalen som passer best for deg. Du kan følge med på ditt salg av overskuddsstrøm i Å-appen.

Vi kjøper din overskuddsstrøm for den prisen som er gjeldende spotpris eks. mva den timen den ble produsert. Du vil bli kreditert områdepris per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet.

Se våre strømavtaler og bestill

Hvordan blir jeg Plusskunde?

 • Ta kontakt med din netteier for å starte prosessen med å bli Plusskunde. Du vil finne informasjon på de fleste netteierene sine nettsider.
 • Å Strøm får beskjed fra netteiere når et målepunkt har blitt endret til en kombinert-måler, så du kan være trygg på at du vil få betalt for strømmen du har solgt selv om du ikke gir oss beskjed.
 • Å Strøm gjennomfører en sjekk mot Elhub for å bekrefte at ditt målepunkt er registrert som en kombinert-måler. Når dette er bekreftet legger vi ved "kraftkjøp" på din strømavtale. På din neste faktura fra Å Strøm vil du kunne se hvor mye overskuddskraft du har solgt ut på nettet.
 • Du som Plusskunde kan være trygg på at du vil bli betalt for all overskuddskraft du sender ut på stømnettet fra dagen du faktisk begynte å produsere og selge strøm, uansett hvor lang tid det tar før endringen er registrert hos din netteier og Å Strøm.

Hva skjer når jeg er registrert som Plusskunde?

 • Du bruker strømmen du selv produserer, men kjøper strøm fra Å Strøm når egen produksjon ikke dekker ditt strømbehov.
 • Produserer du mer enn du bruker, selges den tilbake til oss. Vi kjøper din overskuddsstrøm for den prisen som er gjeldende spotpris eks. mva den timen den ble produsert.
 • Du kan følge med på ditt salg av overskuddstrøm inne i Å-appen på MENY - PRODUKSJON
 • Strømmen du selger tilbake til oss kommer som fratrekk på strømregningen din.
 • Du betaler ikke strømpris eller nettleie for strømmen du selv produserer.
 • Strømmåleren din registrerer hvor mange kWh du kjøper fra din leverandør og hvor mange kWh du selger ut på strømnettet. Å Strøm kan ikke se din totale produksjon da strømmen du lager og bruker selv blir ikke registrert som verdier i din måler. For å se din totale produksjon er det din leverandør av produksjonsanlegg som må bistå med en separat app for anlegget.

Gode grunner til å velge Å Strøm

 • Få strøm og nettleie på samme faktura i de aller fleste nettområder
 • Ingen forskuddsbetaling
 • Kontrollen du trenger for å mestre strømhverdagen får du i Å-appen
 • Gratis å bytte til oss - ferdig på 2 minutter
 • Ingen bindingstid

Vanlige spørsmål

Hvor lang tid tar det før Å Strøm vet at jeg er Plusskunde?

Tiden det tar fra ditt anlegg er montert frem til Kraftkjøp er registrert på din strømavtale kan variere, men tar ofte 2-4 uker. Noen ganger vil det ta lengre tid avhengig av når din montør melder inn endringen av din måler til din netteier.

Endringen er fortsatt ikke registrert. Får jeg fortsatt betalt for strømmen som sendes ut på nettet?

Du som Plusskunde kan uansett være trygg på at du vil bli betalt for all overskuddsstrømmen du sender ut på stømnettet fra dagen du faktisk begynte å produsere og selge strøm, uansett hvor lang tid det tar før endringen er registrert hos din netteier og Å Strøm.

Hvorfor er det forskjell på gjennomsnittspotprisen på strømforbruk sammenlignet med gjennomsnittprisen på kraftkjøp på fakturaen?

Ettersom strømmen er timesmålt, så varierer spotprisen helt ned på timesnivå. Som følge av dette så blir strømforbruket svært individuelt og det samme blir prisen du mottar på strømmen du har solgt.

Prisen du ser fakturaen din er basert på hvor mye strøm du har brukt og når på døgnet du har brukt den. For at du skal slippe å få en faktura på mangfoldige sider med en fakturalinje for hver eneste time, så blir prisen slått sammen til èn snittpris på fakturaen.

Det samme gjelder for produksjon av strøm. Det avhenger av hvor mye strøm man har produsert og klokkeslettet man produserte strømmen på.

Strømforbruk og mengden strøm du leverer inn på nettet varierer også fra time til time. Derved er utregning av pris gjeldende forbruk og innmating som fremkommer på din faktura også to forskjellige regnestykker med forskjellige utgangspunkt.

Betaler jeg nettleie på strømmen jeg produserer?

Nei, du betaler ikke nettleie på strøm du produserer og bruker i ditt eget hjem. Du betaler heller ikke nettleie på strøm som du selger ut på nettet.

Du vil få en reduksjon på nettleien for at du bidrar til å økte kapasiteten på strømnettet.

Hos Glitre Nett (Tidligere Agder Energi Nett) er dette på 4,00 øre/kWh. Dersom du har en annen netteier kan du lese mer om prisen på energiledd for Plusskunder på deres nettside.

Negativ Spotpris

Som plusskunde vil du faktureres etter spotprisen. Fakturert pris følger markedet uavhengig om prisen i enkelte timer er positiv eller negativ.

Negative priser inntreffer sjeldent - gjerne i noen utvalgte timer, og da svakt negative priser. Årsaken til negative priser har tidligere eksempelvis vært på grunn av brå snøsmelting med høy grad av uregulert produksjon eller overskudd av sol og vindkraftproduksjon i Europa.

Siden eget forbruk først trekkes fra egen produksjon så vil det sannsynligvis ikke være lønnsomt å stenge ned produksjonen i timene med negative strømpriser.

Fordi du betaler nettleie for forbruket når du kjøper strøm, vil det i disse tilfellene være mer lønnsomt å bruke av din egen produksjon, enn å slå av anlegget og kjøpe strøm til en negativ spotpris (hvor nettleien må inkluderes i totalprisen).