Angrerett

Angrerett

Her finner du angrerettskjema og skjema for opplysning om angrerett ved kjøp av varer og tjenester fra Å Strøm.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å gå fra avtalen (utøve angrerett) uten å oppgi noen grunn, ved å gi melding til oss før utløpet av angrefristen. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av strømavtalen.

For å benytte deg av angreretten må du informere Å Strøm om at du ønsker å gå fra avtalen på en klar og utvetydig måte. Melding om dette kan fremsettes ved bruk av angreskjema (se link ovenfor) eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.

Melding må leveres skriftlig enten via

  • Brevpost til adresse;

    Å Strøm AS
    Postboks 603 Lundsiden
    4606 Kristiansand S
  • Epost til; angre@astrom.no​
  • ​​Henvendelse via vårt kontaktskjema.
Kontakt vårt kundesenter her

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.