Bildet hentet fra unsplash.com

Fullmakt

Skal du opprette eller forandre på en strømavtale som ikke er i ditt navn?


De fleste husholdninger består av flere beboere, men strømavtalen er kun oppført på et navn. På grunn av strengere krav fra myndigheten er Å Strøm påkrevd å ivareta personopplysningene dine som vår kunde. Dette betyr at hvis avtalen du ønsker å endre, starte eller avslutte ikke er i ditt navn trenger vi en fullmakt signert av personen som står som avtaleeier.

Hva innebærer en fullmakt?

Fullmakten innebærer at fullmektigen kan få informasjon om avtalen, fakturaer og annet som omhandler avtalen med Å Strøm. Fullmektigen kan ta avgjørelser vedrørende den gjeldende strømavtalen.

Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake. Da må Å Strøm få skriftlig beskjed om dette.

Fullmakt