Easee hjemmelader

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om hjemmeladeren

Salgsstopp for Easee i Norge

Mandag 11. juni sendte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ut en pressemelding der de orienterer om at de ikke vil protestere mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken.

Råd til deg som har Easee-lader

Viktig informasjon for deg med hjemmelader

Tilssynssak av Easee hjemmelader

Det har den siste tiden pågått en tilsynssak mot to Easee elbilladere i Sverige. Nylig fattet Svenske Elsäkerhetsverket vedtak om å stanse salget av laderne.

Den 12. juni har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) besluttet at det ikke vil protestere mot Elsäkerhetsverkets konklusjon. Dette betyr at om ingen andre protesterer Elsäkerhetsverkets konklusjon så blir det salgs stopp av de to aktuelle ladeboksene i hele EØS.

For kunder som allerede har kjøpt og tatt i bruk produktet er det viktig å skille mellom salgstopp og brukstopp.

Nkom skriver på sine nettsider:

«Denne saken har fått massiv oppmerksomhet, og til tross for det foreligger det ikke rapporter om branntilløp eller andre farlige situasjoner. Nkoms risikovurdering er derfor at det ikke finnes grunnlag for at produktet må trekkes tilbake.»

Les spørsmål og svar fra NKOM på deres nettsider.

Videre, for kunder som har en installert lader hjemme, henviser Nkom til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som skriver:

"Du som har en Easee-lader, trenger ikke foreta deg noe nå."

Les råd til deg som har Easee-lader på deres nettside.

Da tilsynssaken ble kjent valgte LOS og Glitre Energi Strøm å stoppe salget av Easee hjemmelader, i påvente av mer informasjon.

Å Strøm opprettholder salgsstoppen og fortsetter å følge saken tett.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre og lover å komme tilbake når vi har mer informasjon.

Produktspesifikasjoner

  • Passer for alle typer elbiler
  • Ladeffekt 1,4 – 22 kW
  • Ladekontakt Type 2
  • Innebygd energimåler
  • Innebygd type B-bryter
  • Tilkobling med Wifi 2,4 GHz b/g/n
  • Integrert 4G i hver boks (e-sim)
  • 5 års garanti
  • Utviklet og produsert i Norge
  • For å lære mer om laderoboten, gå til easee.no

Ladeeffekt og Ladefart

Ladeeffekt

Maksimal ladeeffekt avhenger av tilgjengelig effekt i installasjon og vil bli vurdert av installatør i OneCo.

Innstillinger for elbillader som overstiger 20 A er søknadspliktige og må være godkjent av nettselskap.

Tabell over ladeeffekt
Ladefart
Tabell ladefart

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Kundesenteret hjelper deg gjerne

Kontakt oss her