Å Strømforsikring

Med Å Strømforsikring dekker vi hele eller deler av strømregningen din ved arbeidsledighet, sykemelding og strømskader. Det handler om å være trygg.

Det er viktig å være forberedt når noe skjer. For mange handler dette om å være trygg på at konsekvensene av uventede hendelser blir minst mulig. Å Strømforsikring gir deg en ekstra trygghet dersom uhellet skulle ramme deg.

I Norge slår lynet ned mer enn 100.000 ganger hvert år. Dersom du skulle få strømrelaterte skader i din bolig, dekker Å Strømforsikring inntil 4000 kroner av egenandelen på din innboforsikring.

Dersom du eller din ektefelle/samboer skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt utover en måned, dekkes 3000 kroner av dine strømutgifter hver måned i inntil fire måneder. Dersom du har lavere strømutgifter enn 3000 kroner i måneden, så får du utbetalt mellomlegget til din konto.

Å Strømforsikring er et tilbud til deg som er strømkunde hos Å Strøm og til fylte 67 år. Forsikringen har ingen bindingstid, og koster kun 1,90 kroner pr. dag. Dersom du får bruk for Å Strømforsikring én gang i løpet av fem år, så har du dekket inn det forsikringen koster i perioden, og enda litt til.

Hvordan bestiller jeg Å Strømforsikring?

Du bestiller Å Strømforsikring inne i Å-appen

 • Logg inn
 • Meny
 • Avtaler
 • trykk på pilen
 • Scroll ned til Tilpass avtalen
 • Trykk på + ved siden av Å Strømforsikring
 • Du vil motta en bekreftelse på e-post

Hva må jeg ha klart for å melde skade

Kundenummer

Du finner ditt kundenummer på din fakturakopi eller ved å logge inn i Å- appen, på MENY deretter Min Profil.

Sykemelding

Forutsetninger for å søke om erstatning:

 • Rett til forsikringsutbetaling gjelder kun dersom sykmeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer tidligst 30 dager etter forsikringens startdato.
 • Rett til forsikringsutbetaling inntreffer når en har vært fast ansatt i minst 50 % stilling sammenhengende de siste 6 måneder før dato for sykmelding. Det utbetales ingen erstatning for de 30 første dagene med sykmelding.
 • Den sykmeldte kan ikke fremme nytt krav for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding.
 • Skaden registreres gjennom forsikringsselskapet sin løsning for digital skademelding og må gjennomføres av den sykmeldte. Skademeldingen krever at den sykmeldte logger inn via BankID.

Det er obligatorisk at følgende dokumenter lastes opp i skademeldingen:

 • Sykmelding fra lege hvor det fremgår diagnose og sykmeldingsperiodens varighet.
Arbeidsledighet

Forutsetninger for å søke om erstatning:

 • Rett til forsikringsutbetaling gjelder når en har vært fast ansatt i minst 50 % stiling sammenhengende de siste 6 måneder før dato for arbeidsledighet.
 • Rett til forsikringsutbetaling inntreffer tidligst 90 dager etter forsikringens startdato og en har vært arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende. Det utbetales ingen erstatning for de 30 første dagene med arbeidsledighet.
 • Den arbeidsledige kan ikke fremme nytt krav for arbeidsledighet de 12 påfølgende månedene etter en er tilbake i arbeid.
 • Skaden registreres gjennom forsikringsselskapet sin løsning for digital skademelding og må gjennomføres av den arbeidsledige.Skademeldingen krever at den arbeidsledige logger inn via BankID.

Det er obligatorisk at følgende dokumenter lastes opp i skademeldingen:

 • Ansettelseskontrakt for arbeidsforholdet.
 • Varsel om Oppsigelse fra arbeidsgiver som angir årsak til arbeidsledigheten.
 • Vedtak fra NAV om innvilgelse av dagpenger og tidsrom for denne.
Egenandel ved innboskade

Forutsetninger for å søke om erstatning:

 • Du må ha mottatt forsikringsoppgjør på din hjem/innbo-, bolig- eller fritidsboligforsikring før du søker om erstatning.
 • Utbetalingen fra forsikringsselskapet må overstige egenandelen din.
 • Skaden registreres gjennom forsikringsselskapet sin løsning for digital skademelding og må gjennomføres av eier av innboforsikringen. Skademeldingen krever at eier av innboforsikringen logger inn via BankID.

Det er obligatorisk at følgende dokumenter lastes opp i skademeldingen:

 • Kopi av oppgjørsbrev fra forsikringsselskapet, hvor betalt egenandel fremkommer.

Meld skade

Du blir sendt videre vår partners side for innmelding av skade.

Trenger du mer informasjon eller teknisk hjelp ved utfylling av skjema kan du ta kontakt med vår samarbeidspartner Maiden Life and General på telefon (man-fre 09:00-15:00) +47 400 34 440

Trykk her for å melde skade