Slik blir vinteren

Administrerende direktør i Å Strøm har sett inn i glasskulen med tanke på hva vi forbrukere kan forvente oss fremover. – Det positive er at prisene ikke kommer til å nå samme nivå som høsten 2022. Da tok det helt av, men vi må nok regne med større svingninger enn vi har vært vant til historisk, sier Jan Vidar

Men hvor høy tror Jan Vidar at strømprisen kan bli denne høsten og vinteren, og hvilke forhold er det som i stor grad påvirker det norske strømmarkedet?

– Prognosen, som selvfølgelig ikke er helt sikker, gjør at vi ser for oss en vinter med priser rundt 1,5 krone per kWh i Sør Norge. Det er høyere enn hva vi historisk er vant til, men altså mye lavere enn det vi så i deler av 2022.

For oss nordmenn er det to ting som i størst grad påvirker strømprisene våre: Fyllingsgrad i vannmagasinene og gassprisene i Europa.

– Det har vært mye regn, noe som hjelper med å redusere strømprisene. I tillegg vil prisen på gass ha stor innvirkning på hvordan kraftprisene blir, sier Jan Vidar.